Log in
Begin jaren zeventig zijn de huidige hbo-opleidingen ontstaan. In deze periode is zowel in de maatschappij als in het onderwijs veel veranderd. Een vogelvlucht langs enkele belangrijke ontwikkelingen.
Martijn Verheus

Trouwen

In de jaren vijftig werden vrouwen ontslagen als ze gingen trouwen. Dit kleurde voor een deel het toekomstperspectief van de diëtisten in opleiding. Door de emancipatie vond een verandering van het toekomstbeeld plaats: veel vrouwen bleven in combinatie met een gezin – parttime – werken in de zorg.

Met de hand

Toen de huidige hbo-opleidingen begonnen, waren er veel contacturen: aanwezigheid was vanzelfsprekend. Er werd veel tijd besteed aan kookpractica en het ‘met de hand’ berekenen van dieetontwerpen.

Studiefinanciering

Mede door de hoge reiskosten woonde een groot deel van de studenten in de jaren tachtig op kamers. Dit aantal is sinds de invoering van de ov-jaarkaart in 1991 en de beperkingen in de studiefinanciering drastisch afgenomen. De huidige eerstejaarsstudenten hebben te maken met het nieuwe leenstelsel, waarbij de basisbeurs geheel moet worden terugbetaald. Dit dwingt hen kritischer te zijn in studiekeuze, studieduur en de
hoeveelheid tijd die ze reserveren voor werk naast de studie.