Lees verder
Nummer 5 van vorig jaar sloot af met de visie van professor Chris Mulder: Wat verdienen diëtisten nou echt? Daarin zegt hij: ‘In verpleeghuizen wordt de diëtist nog vaak betaald volgens FWG 45. Gênant, dat kan en mag gewoon niet.’
Ingrid Huisman, Karin Kouwenoord

Klopt dit?

Nee! Eind september 2017 heeft het netwerk Diëtisten Geriatrie en Ouderenzorg (DGO) een steekproef gedaan onder 68 diëtisten in de Geriatrie en Ouderenzorg. 61 diëtisten werden betaald volgens FWG 50, vijf volgens FWG 55 en twee volgens FWG 45. De werkelijkheid is gelukkig dus positiever dan het beeld dat geschetst werd. Toch heeft het advies- en onderzoeksbureau voor human resource in de zorg (FWG) bij de invoering van de FWG 3.0 in 2016 de ijking voor de diëtist gesteld op 45, met een uitloop naar 50. Deze ijking is gebaseerd op een steekproef in het veld en geldt voor vier jaar.

Naar een juiste FWG

Het FWG-bureau is verantwoordelijk voor het onderhouden van het functiemateriaal in het FWG-systeem. Alle functies worden elke vier à vijf jaar onderzocht. Literatuurstudie en gesprekken met beroepsverenigingen zijn onderdeel van de voorbereiding op het nieuwe onderzoek. De FWG-ijking wordt beoordeeld in 2020. De NVD en de FBZ kunnen hierop als beroeps- en werknemersorganisaties invloed uitoefenen. De resultaten van de steekproef geven aanleiding voor een nieuwe inventarisatie van de financiële waardering van diëtisten. Komend jaar gaat de NVD met de FBZ in gesprek over de FWG. Meer informatie hierover volgt binnenkort.