“Met open vragen bereik je veel meer”
“Met open vragen bereik je veel meer”

Bas Agricola was diëtist, maar koos na zes jaar voor het onderwijs. Hij werd docent en haalde vervolgens een master Onderwijskunde. En onlangs was hij de vijftigste diëtist die promoveerde. Hij onderzocht hoe de feedback tussen docent en student idealiter zou moeten verlopen.

Lees meer
‘Er sterven meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten’
‘Er sterven meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten’

Het is een misverstand dat hart- en vaatziekten bij mannen en vrouwen vergelijkbaar verlopen. Interventiecardioloog Yolande Appelman wil dit uit de wereld helpen. Ze vertelt er graag over, maar geeft ook aan dat ze hierover liever nooit meer een interview wil geven.

Lees meer
Millennials en het NTVD
Millennials en het NTVD

Volgens de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan delen alle mensen dezelfde drie psychologische basisbehoeften: de behoefte aan autonomie, aan verbondenheid en aan competentie. Dat geldt dus ook voor millennials, de studenten van nu. Als zij studieonderdelen zelf mogen invullen (autonomie), zich verbonden voelen met het grotere geheel (de klas, de opleiding, het werkveld) en hun eigen succes mogen ervaren (competentie), wordt hun intrinsieke motivatie vergroot en gaan ze als een speer door hun studie.

Lees meer
Adv.
Nestlé week 34 t/m 39 – homepage